Лутање

ПОБЕДА
ПОЗНАТ, -Т, она. Стално се креће са места на место, лутајући. Б. млин за органе. Луталица прича која се јавља у делима различитих народа.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.