Прик Билл

меница, са правом фонда након истека обавезе да тражи плаћање износа рачуна од дужника.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.