Вредност сопствених циркулишу средства

вредност капитала и дугорочних обавеза, нето не-обртних средстава.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.