Синтетички рачуноводствени лист

генерализовани извештај о рачунима и аналитичко рачуноводство.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.