Синопсис

- Грчки. сынопсис - преглед
1) колекција информација, материјала, чланака о субјекту, често се налази хронолошки. Термин се углавном користи за историјске радове.
2) У теолошкој литератури - колекција извода или кондензована презентација пропове