Вештине Предности

Видети. Предности ствари

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.