Силиква

Сребрник, који је кован. 324 АД под Константином 1.

Речник нумизматичара. 2000.