СИЦК 2

СИЦК 2
СИЦК 2, прис. (једноставно). Исто као и то. Б. лукав.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.