Акције Басиц

акције, које дају право само за дио капитала и профит у односу на обичне акције. Најчешће се дистрибуира у облику бонуса за запослене у акционарским друштвима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.