ПРИМЕР РЕВИЗИЈА

У ширем смислу - начин ревизија у којима ревизор проверава документацију рачуноводствених процедура нису чврсти и опционо, након захтевима релевантног правила или стандардом активности ревизије.
Ревизија узорковање - у ужем смислу - списак одабраних елемената на одређени начин ревизије агрегат

Пословни Речник. Академик. ру. 2001.