Хартије од вредности Ваљани Стоцк

вриједносне папире вриједне котиране на берзи.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.