АНАЛИЗА РИЗИКА

Метода анализе која узима у обзир категорију ризика, на пример анализу осетљивости или симулацију могућих резултата помоћу пробабилистичких метода

речник за пословне изразе. Академик. ру. 2001.