ОТПОРНОСТ

ОТПОРНОСТ ОД
ОТПОРНОСТ, И-И И НЕПРИЈАТЕЉСТВО , -а, прим. Одбијање активне борбе против зла, опозиција његовој послушности, пасивности, понизности. Непостојање зла. | адј. без дефанзивних , тх, тх.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.