Награђивани ревизор

плаћање за услуге ревизора, одређено условима уговора за ревизију.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.