Регрес

циркулација рачуна - обрнути услов починилац плаћања рачуна, накнада за плаћени износ, тврдња о протестовали рачуна или неизмирених обавеза, у складу са нормама закона тврдили право на једну, неке или све векселенадписателиам. Компонента регреса може бити директни захтев

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.