Осигурање одштете

готовина коју је осигуравач плаћао за покривање штете због осигураних догађаја о осигурању имовине или осигурању одговорности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.