Вредност Случајно

у теорији вероватноће, количина која у зависности од случаја узима одређене вредности са дефинисаним вероватноћама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.