ПРОМОЦИЈЕ "ДУЖНОСТИ"

акције које немају практично никакву декларисану вриједност, а које држе подстицајне акције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.