Промоције Бонуси

акције пренете на потписника у форми плаћања за услуге.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.