Прометне робе

рачун, учествујући у трансакцији за продају робе на кредит.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.