Благајна благајника

државни записи
државна сигурност, краткорочна новчана обавеза. К. ин. се дистрибуирају банкама или другим правним лицима. Камата се не плаћа у складу са законом. Издавање и откуп хартија од вредности врше централне банке у име трезора.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.