Менице Домаће

рачун, обавезе по којима се могу доделити само становници.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.