Бил једна прича

менице, плаћа по презентацији.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.