Напомена У пакету

Рачун са дупликатима. Исплата било које од дупликата ће поништити остатак. Сви дупликати имају исти број, а само један дупликат може бити прихваћен.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.