Бил Пријатељска

рачун или рачуни су неколико заједничка не прави. В. Д. Издају предузећа међусобно једни другима да добију кредит од банке о томе узимајући у обзир такве рачуне у банци.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.