Девизни депозит

Рачун издат за сигурност кредита.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.