Прометне комерцијалне

рачун издат од стране дужника за сигурност робе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.