Бил Банка

меница даје право носиоцу томе да прима, и обавеза издаваоца да плати на дан доспећа износ новца на рачуну особе која је дала новац да кредит у банци. В. б. Он игра улогу орочени депозит за период од 1 године и може бити средство акумулације, колатерала, гаранција за трговинске трансакције, и тако даље. Стр.

Пословни Речник. Академик. ру. 2001.