Мењачница

рачун са авалом (банкарска гаранција), издат као знак на предњој страни рачуна или на листу приложеном на рачуну.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.