Променљива прва стопа

записници који се тргују на тржишту новца са релативно ниском дисконтном стопом. Менице укључују обвезнице стабилних компанија које су прихватиле банке.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.