Трошкови производње

Трошкови производње индустријских производа, укључујући: трошкове сировина и основних материјала, куповину полупроизвода, помоћних материјала, горива и енергије, зараде, амортизације основних средстава и других готовинских трошкова .

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.