Специфична ставка

производ који се састоји од неколико делова.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.