Обрада робе на царинско подручје

царински режим под којим страна роба се користе за прераду у царинском подручју државе, а у случају извоза из ових оптужен износ увозних дажбина и пореза у складу са царинским режимом извоза производа од прераде ван царинског територија.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.