Вероватноћа догађаја осигурања

математичка процена могућности настанка осигураних догађаја за објекте осигурања за које се плаћа накнада за осигурање. Б. са. са. - основа за утврђивање стопе осигурања, бонуса, попуста и накнада за њих. Б. са. са. израчунава се помоћу математичког апарата теорије вероватноће користећи закон великих бројева.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.