Примарни материјал

Видети. Материјал Примарни

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.