Продор Тржишна цена

  • Цена по којој је производ је познато да прими захтев на овом тржишту.
  • на ниској цени робе или услуга намењених за пенетрацију масовног тржишта.

    Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.