ПР ЕКСТЕРНАЛ

Рад са спољашњим окружењем компаније: са конкурентима, партнерима, инвеститорима, купцима, клијентима, са свим запосленима

речник за услове пословања. Академик. ру. 2001.