Пот

део емисије хартија од вредности, продаје по посебним ценама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.