Ратио репродукције становништва

Број кћери по жени.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.