Насељено становништво

популација укључена у економску активност.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.