Пописано становништво

Видети. Правна популација

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.