Становништво Правно

становништво повезано са датим локалитетом регистрацијом или другим административним уписом.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.