Реал приходи становништва Укупна

индекс животног стандарда становништва, дефинисана као збир расположивог личних доходака и трошкова слободних услуга становништву.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.