Реал приходи становништва

постављање животног стандарда становништва државе, која одређује стварну количину материјалних добара и услуга, који се може купити на приход појединца. Д.Н. стр. у директној вези са величином прихода становништва, ниво цена и тарифа за робу и услуге.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.