Приход од становништва Лични једнократни

лични доходак становништва, без пореза, обавезних и добровољних плаћања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.