Приход од становништва од имовине

приход који прими појединац из имовине која учествује у производњи или другим активностима. Д.Н. са. могу бити представљени приходима од лизинга покретне и непокретне имовине.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.