Приходи од становништва из приватног узгоја

трошкови производних фарми становништва, састављена од трошкова потрошене од њих производе и прихода добијених од продаје производа, нето трошкова везаних за домаћинству.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.