Запосленост становништва

енглески. запошљавање становништва
активности грађана, у циљу задовољавања личних и социјалних потреба стварањем прихода заснованог на личном раду. Запослено становништво укључује: запослене за накнаду штете; ангажована у самозапошљавању; запослени у домаћинству; војно особље; предузетници, пољопривредници који су ангажовани на изласку, са пола радног времена итд.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.