Становништво економски активног

становништва могућност да учествују у производњи богатства и пружање услуга, укључујући: предузетника, самозапослених радника, лица која немају на послу тренутку, али желе да га добију.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.