Густина становништва

број становника по квадратном километру подручја државе или територије.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.